nieuws

24 aug 2000, 00:12

Stadjer zet protest door tegen komst helicopter AZG.

Een inwoner van Groningen blijft zich verzetten tegen de komst van een helicopter bij het Academisch Ziekenhuis Groningen. Hij had eerder al geprotesteerd, waarna B en W hem antwoordden. Maar met dat antwoord neemt hij geen genoegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Uw stelling met betrekking tot de geluidsoverlast is niet meer dan een slag in de lucht, zeker indien in ogenschouw wordt genomen dat de Campertoren nog gebouwd moest worden’, schrijft Bolt.
Daarnaast ondervinden omwonenden van het AZG bij het landen en opstijgen van de helikopter iedere keer weer hinder van kerosinestank, trillingen, geluid en van de neerslag van gevaarlijke stoffen, zo stelt hij.’ In dat licht wijs ik u er op dat controle van het afvalwater in het verleden heeft geleerd dat afvalwater van het ziekenhuis niet altijd voldoet aan de normen. Bovendien ondervinden de personeelsleden van het ziekenhuis en de patiënten diezelfde overlast, tot en met in de operatiekamers van cardiologie en kaakchirurgie.’