nieuws

24 feb 2002, 00:12

Stadjer begint rechtszaak tegen Groningse wethouder Smink

De Groninger Aad de Jong, voormalig lid van de bewonerscommissie Lewenborg, is een gerechtelijke procedure begonnen tegen de gemeente Groningen en wethouder W. Smink in het bijzonder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit naar aanleiding van het feit dat de wethouder niet wil bemiddelen in een conflict dat hij heeft met de particuliere belegger Gravendam BV uit Den Haag De Jong en de rest van de Bewonerscommissie Lewenborg hebben zich drie jaar geleden met succes verzet tegen het beleid van Gravendam dat volgens hen expres 240 woningen in Beijum en Lewenborg leeg liet staan. Daarmee wilde de belegger een gunstige afkoopregeling bedingen. Ook wethouder Smink sprak toen van speculatie. Dat had succes: de woningen werden opgeknapt en de toenmalige huurders van Gravendam BV konden de huizen huren. De enige echter die geen huis mocht kopen was de actieleider Aad de Jong zelf.
Daardoor voelde De Jong zich gedupeerd en vroeg hij wethouder Smink om bemiddeling. Maar de wethouder wees dat van de hand. De Jong voelt zich nu ook door de wethouder aan de kant gezet. Daarom heeft hij zijn advocaat opdracht gegeven een bodemprocedure aanhangig te maken tegen zowel de gemeente als tegen Gravendam. Volgens hem is er sprake van ‘rechtsongelijkheid en discriminatie’