nieuws

13 mrt 2008, 20:08

Stadhuis Winschoten scheurt; omgeving afgesloten

Donderdag werd een scheur in het stadhuis in Winschoten ontdekt, onder de dakrand aan de zijkant. De scheur begint even voor de hellingbaan en zet door richting de ingang van het stadhuis. Om veiligheidsredenen is besloten om de hellingbaan en het directe gebied daaromheen af te sluiten. De afzetting is middels dranghekken aangegeven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat kijken naar de optimale reparatiemethoden en het repareren van de dakrand, minstens veertien dagen kan gaan duren. Gedurende die tijd blijft de hellingbaan uit voorzorgsmaatregelen afgesloten.