nieuws

05 feb 2001, 00:12

Stad wordt fietsvriendelijker

Groningen wordt in de nabije toekomst fietsvriendelijker. De gemeente wil onder meer een aantal verkeerslichten beter afstemmen op de fietsende verkeersdeelnemers. De verbeteringen vinden plaats in het kader van het fietsbeleid. De gemeente wil bepaalde onderdelen van dit beleid extra aandacht geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De stoplichten bij onder meer de Ebbingebrug en Oosterbrug staan in de toekomst langer en sneller op groen. Daarnaast heeft de gemeente met de NS afgesproken om het aantal fietsenrekken rond het station fors uit te breiden. Hetzelfde gebeurt met het aantal stallingmogelijkheden op en rond de Grote Markt.
Ook de fietspaden worden door de gemeente onder handen genomen. De nu nog betegelde fietspaden worden versneld geasfalteerd. Ook willen B&W in de binnenstad en andere stadswijken met een gerichte aanpak fietswrakken verwijderen.
Groningen staat als fietsstad hoog aangeschreven. Uit een onderzoek van de Fietsbond bleek dat Groningen een landelijk voorbeeld is als het om aangenaam fietsen in de binnenstad gaat. Ook scoorde Groningen bovengemiddeld goed in de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto. Vanwege de hoge kwaliteit van de fietspaden ben je met de fiets vaak sneller op de plaats van bestemming dan met de auto.