nieuws

25 mrt 2015, 10:10

Raadsleden willen verdedigers van mensenrechten in Groningen op adem laten komen

Raadsleden willen verdedigers van mensenrechten in Groningen op adem laten komen

De Groningse gemeenteraad debatteert vanmiddag over een plan om minimaal twee bedreigde verdedigers van mensenrechten in de wereld tijdelijk in de Stad op te vangen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het plan om bedreigde verdedigers van mensenrechten tijdelijk in de Stad op te vangen is een zogeheten initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad. De verdedigers van mensenrechten kunnen hier op adem komen om na een periode van maximaal zes maanden weer naar hun land van herkomst af te reizen.

 

 “Het op deze manier organiseren van tijdelijke opvang is een laatste redmiddel wanneer de veiligheid van de mensenrechtenverdediger in kwestie in het geding is en opvang in de regio niet mogelijk blijkt”, aldus fractievoorzitter Suzanne Klein Schaarsberg van Student en Stad en D66-fractielid Koosje van Doesen.Recht


Zo’n Shelter City-initiatief bestaat al in Den Haag, Nijmegen, Maastricht en Middelburg. Een initiatiefvoorstel als ‘Shelter City Groningen’ is een recht van raadsleden. Ze hoeven niet te wachten op plannen van het college van B&W maar kunnen ook zelf plannen maken. Als een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel steunt, moet het college van B&W het uitvoeren.