nieuws

31 mei 2000, 00:12

Stad Groninger bevolking blijft maar doorgroeien

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen blijft flink doorgroeien.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal inwoners in de stad Groningen groeit nog steeds. De bevolking nam toe sinds 1997 en die groei heeft zich ook tot 1 januari voortgezet.
Vanaf 1 januari ’97 tot 1 januari 2000 groeide de stad van 168.500 naar 173.200 inwoners. De stijging is te danken aan natuurlijke aanwas en een positieve ontwikkeling van het migratiesaldo. Dat is het verschil tussen het aantal inwoners dat zich hier vestigt en dat hier vertrekt. Een deel van de bevolkingsgroei komt door een hogere instroom van wo- en hbo-studenten.