nieuws

02 mrt 2013, 09:09

Onderzoek gevolgen aardbeving met kracht 5 op de schaal van Richter voor Groningen

Niet alleen in de provincie Groningen maar ook in de stad is er schade door de aardbevingen. Mede om die reden wordt momenteel onderzocht wat de gevolgen voor de stad zouden kunnen zijn van een beving met kracht 5 op de schaal van Richter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W zegt niet te kunnen zeggen wat een aardbeving met kracht 5 op de schaal van Richter met de stad Groningen doet als het gebied van de gemeenten Loppersum, Bedum en Slochteren het epicentrum is. Daarvoor is gedegen onderzoek nodig, zeggen B&W. “Een dergelijk onderzoek is thans, versneld, gaande.”

Daarmee doelt het college overigens niet op een nieuw eigen onderzoek van de gemeente Groningen zoals wij eerder begrepen, en abusievelijk vermeldden, maar op een onderzoek van de NAM


Urgentie


Het college van B en W van Groningen weet al wel dat een aardbeving schade voor de stad kan opleveren. “Wij hebben last van de gevolgen”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. “Ook hier is sprake van risico’s.”

Groningen heeft ook de brief van 12 februari ondertekend waarin noordelijke bestuurders bij Den Haag aandringen op verhoging van de urgentie en de snelheid waarmee aardbevingsonderzoeken worden gedaan en eventuele maatregelen. “Wij delen de zorgen of er wel voldoende urgentie bij het kabinet is”, aldus Van der Schaaf.