nieuws

23 jul 2012, 10:10

Stad Groningen krijgt inloophuis voor mensen met beginnende dementie: Odensehuis

De stad Groningen krijgt aan de Frieschestraatweg een inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten; oftewel het Odensehuis, genaamd naar de succesformule uit het Deense Odense. Veel mensen die te horen krijgen dat zij lijden aan een vorm van dementie zijn nog lang niet zorgbehoevend. Zij komen dus ook niet in aanmerking voor professionele zorg. Bij de diagnose “dementie” stort hun wereld in. Deze mensen moeten dus zelf maar zien

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

de confronterende boodschap te verwerken. Er zijn nauwelijks plekken waar mensen met deze handicap terecht kunnen met hun vragen en behoeften. Voor deze groep en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis bedoeld: een inloopcentrum dat zoveel mogelijk haar deuren open heeft.

Niet alleen in Denemarken bewijst het Odensehuis zijn waarde, maar ook in Amsterdam is ‘de verlengde woonkamer voor mensen met dementie’ een succes. Dit inspireerde en stimuleerde een aantal Groningers om dit ook in ‘Stad’ te realiseren. Er werd een voorzichtig begin gemaakt met een (tijdelijk) Odensehuis aan de Frieschestraatweg.
Op basis van het enthousiasme en het succes voor de deelnemers is besloten een volgende stap te maken. Dit voorziet onder meer in een permanente vestiging van het Odensehuis in Groningen. Er is inmiddels geschikte en mogelijk definitieve huisvestiging gevonden en de organisatie staat stevig in de steigers. Tot nu toe is de helft van het budget van € 400.000.- binnen. De initiatiefnemers hebben zich in een stichting georganiseerd en weten zich gesteund door een groot en aansprekend comité van aanbeveling. Ook melden zich bedrijven, fondsen en organisaties met financiële bijdragen om het Odensehuis te realiseren.

De stad Groningen telt ongeveer 2000 mensen met dementie die zelfstandig wonen. Er wordt verwacht zo’n 600 mensen van deze groep te kunnen bereiken. Gemiddeld zijn drie naasten betrokken bij de zorg van zelfstandig wonende mensen met dementie. Dit betekent dat de potentiële doelgroep voor het Odensehuis bestaat uit 4 x 600 = 2400 mensen. Vanaf het moment dat dementie wordt vastgesteld, zitten de betrokkenen vaak met veel vragen. Het Odensehuis helpt die mensen bij het vinden van antwoorden. Elkaar ondersteunen, samen activiteiten organiseren, plezier hebben met elkaar; dit zijn enkele aspecten die centraal staan in het Odensehuis. Het is een ontmoetingsplek, een inloophuis waar niets moet, alles kan en bovenal erkenning is voor mensen met dementie en hun naasten. Het Odensehuis gaat uit van de eigen regie en kracht van de betrokkenen. Een indicatiestelling of diagnose dementie is niet nodig om het Odensehuis te bezoeken. Er is een beroepskracht aanwezig die, waar nodig, ondersteuning biedt aan deelnemers en vrijwilligers.

Het Odensehuis Groningen draait deels op structurele subsidie en deels op de bijdrage van donateurs, sponsoren en legaten. Dat geeft de onafhankelijke positie die nodig is om alle ruimte te geven aan de eigen kracht van mensen.