nieuws

28 dec 2000, 00:12

Stad groeit door naar 175 duizend inwoners

De bevolking van Groningen groeit stevig door. Als de huidige trend doorzet, lopen er volgend jaar 175 duizend Stadjers rond. Aan het begin van dit jaar waren dat er nog 173.209. Burgemeester Wallage verwacht in zijn nieuwjaarstoespraak een aantal van ongeveer 174.500 te kunnen melden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal inwoners van de stad Groningen is de laatste twee jaar sterker gestegen dan in de gehele eerste helft van de jaren negentig. In 1996 en 1997 daalde het inwonersaantal licht.