nieuws

11 dec 2001, 00:12

Staatsbosheer teleurgesteld over jachtverbod op vossen bij Lauwersmeergebied

Staatsbosbeheer in Groningen is teleurgesteld over het besluit van staatssecretaris Faber van natuurbeheer om geen actie te ondernemen tegen het groeiende aantal vossen. Volgens boswachter Jan Willems, werkzaam bij Staatsbosbeheer zorgt het grote aantal vossen in en bij het Lauwersmeergebied in Groningen wel degelijk voor grote overlast en schade.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Willems is het aantal vossen in het Nationaal Park Lauwersmeer de laatste jaren sterk gestegen. In 1997 werden er al 121 vossen geteld. Dat aantal is de laatste tijd sterk toe genomen, omdat er in het grootste deel van dit gebied niet op de dieren gejaagd mag worden. Veel van de jonge dieren hebben het gebied verlaten en leven nu in de landbouwgebieden in de omgeving. Buurtbewoners klagen er over dat vossen hun eenden, ganzen en sierzwanen opeten en ook dat de meeuwenkolonies op de kwelder zijn verdwenen.
Volgens boswachter Willems zijn deze klachten van de omwonenden beslist niet overdreven. ‘Ook uit onze tellingen blijkt dat de weidevogelstand ernstig is aangetast. Er zijn aanzienlijk minder grutto’s, kievitten, tureluurs en kemphanen. Telden we in 1984 nog 400 kemphanen, in 1999 waren er nog twee broedparen. En het aantal tureluurs is teruggelopen van 900 broedparen in 1979 tot 52 nu. Die teruggang heeft ook met andere factoren te maken, zoals veranderingen in het landschap. Maar ook de vossenstand heeft er wel degelijk invloed op gehad’, zegt Willems.
Staatsbosheer heeft nu een onderzoeksbureau nu opdracht gegeven op welke wijze er toch nog opgetreden kan worden tegen de toename van het aantal vossen. Zo zouden, wanneer daar ene vergunning voor komt, vossenburchten kunnen worden verstoord gezinsuitbreiding te voorkomen. Maar volgens Willems zou het toch het meest voor de hand liggen wanneer de staatssecretaris toch ontheffing zou verlenen, zodat het aantal vossen door bejaging toch weer tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.