nieuws

10 nov 2015, 10:10

Sporten met een verstandelijke beperking: themabijeenkomst op 24 november

Sporten met een verstandelijke beperking: themabijeenkomst op 24 november

De tendens is dat mensen met een beperking gewoon meedoen: op school, op de werkvloer en op het sportveld. Heel vaak lukt dit, maar soms zijn aanpassingen nodig en soms vraagt het een heel specifieke aanpak. Waar het sport betreft, kun je als trainer of als leerkracht lichamelijke opvoeding voor uitdagingen komen te staan. Voor hen is er op 24 november de gratis themabijeenkomst ‘Sporten met een verstandelijke beperking, wanneer is dit geslaagd?’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De themabijeenkomst is een interactieve avond met theorie en praktijk-elementen. Er is ruimte om zaken te leren en te proberen, om kennis en ervaring uit te wisselen en om vragen te stellen. Frans Hulsebosch verzorgt de themabijeenkomst; hij is de winnaar van de Sportstimuleringsprijs voor beste vakdocent in Groningen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van 'November, Aangepast in beweging!'. In de maand november 2015 staat, net als voorgaande jaren, aangepast bewegen en gehandicaptensport centraal in de provincie Groningen. Sportplein Groningen werkt hierbij onder andere samen met sportaanbieders. De organisatie van de themabijeenkomst op dinsdag 24 november is in handen van Huis voor de Sport Groningen en Special Heroes.

Het doel van November. Aangepast in beweging! is tweeledig: meer mensen stimuleren om te ontdekken hoe leuk sport en bewegen is én de bewustwording rondom gehandicaptensport te vergroten.

Wanneer en waar?

De themabijeenkomst ‘Sporten met een verstandelijke beperking, wanneer is dit geslaagd?’ vindt plaats op dinsdagavond 24 november 2015 in de W.A. van Lieflandschool in Groningen. November. Aangepast in beweging! is een project van Sportplein Groningen, met medewerking van de Cruyff Foundation. Het complete activiteitenoverzicht staat op www.sportpleingroningen.nl/november.

Overige activiteiten November. Aangepast in beweging!

- De gehele maand open huis bij 40 sportaanbieders: kom en doe maar mee.
- Fittest: hoe fit ben je en wat wil je verbeteren?
- Sportfesitval voor de jeugd: een hele dag samen ontdekken wat je allemaal kunt.
- (S)Cool on Wheels: rolstoel-gymles voor basisschoolleerlingen: dat is cool!
- Themabijeenkomst: ‘Sporten met een verstandelijke beperking, wanneer is dit geslaagd?’ (24 november 2015)
- Netwerkbijeenkomst: Samen in beweging! (26 november 2015)

Sportplein Groningen
Sportplein Groningen gelooft dat door samenwerking een meer optimale sport- en beweegcultuur is te realiseren in de provincie Groningen. De negen partners van Sportplein Groningen bundelen daarom de krachten en organiseren de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk om meer inwoners van de provincie Groningen sportief en gezond te krijgen.

De kracht van sport en bewegen willen we inzetten voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarvoor zullen nieuwe concepten ontwikkeld worden vanuit de vraag en de behoefte. Lopende of nieuwe initiatieven zullen ondersteund en versterkt worden en succesvolle concepten en kennis worden gedeeld met de stakeholders in de provincie Groningen.

Onze ambitie is: Groningen wordt sportief gezond!

Hiervoor biedt Sportplein Groningen u Alles over Sport & Bewegen in onze provincie.