nieuws

02 apr 2013, 16:04

SportClub Veendam bestaat niet meer

Sinds vandaag, dinsdag 2 april, om 16.00 uur, bestaat SC Veendam niet meer als betaald voetbalorganisatie. Tot dat moment had de SportClub Veendam beroep kunnen aantekenen bij Het Gerechtshof in Leeuwarden. Daar is geen gebruik van gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De SportClub Veendam laat weten dat via een groot aantal inzamelingsacties èn de maximale bijdrage van de investeerdersgroep rond hoofdsponsor Koos Gjaltema substantieel te weinig is om de continuïteit van SC Veendam op korte en lange termijn te waarborgen.

De genoemde investeerdersgroep liet aan de curator en de bestuurder van de SportClub Veendam heden weten, dat zij een bedrag van maximaal 200.000 euro kon bijdragen aan de totale reddingsoperatie.

Deze som genomen bij het bedrag dat concreet op de bankrekening staat van Stichting Red SC Veendam (70.000 euro), de opbrengst uit de sms-actie (20.000 euro) en het benefietconcert (30.000 euro), is, gesteld dat het overgemaakt zou worden, bij lange na niet voldoende om dit seizoen af te maken en een gezonde start te realiseren voor het seizoen 2013/14.