nieuws

15 feb 2001, 00:12

Spijbelen zelden gemeld bij leerplichtambtenaar

Uit het jaarverslag Leerplicht blijkt dat Groningse scholen ongeoorloofd verzuim in veel gevallen niet doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Het CDA noemt de bevinding zorgelijk en dringt er daarom bij wethouder Bron op aan scholen aan te sporen vaker melding te maken van spijbelaars.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het CDA betreurt de uitkomsten omdat er aan het spijbelgedrag veelal problemen ten grondslag liggen. Om de jongeren met hun problemen te helpen moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen. Als scholen op eigen houtje de problemen proberen op te lossen, ontbreekt het aan informatie die buiten de scholen over de jongere beschikbaar is.
Als scholen het ongeoorloofd verzuim melden, kunnen de leerplichtambtenaren en de scholen gezamenlijk naar een oplossing zoeken. In sommige spijbelgevallen is begeleiding van Jeugdzorg of een overplaatsing naar een andere school noodzakelijk.