nieuws

20 jul 2000, 00:12

Speelplaatsen Le Roy-gebied tegen de vlakte

Twee grote speelplaatsen in het Le Roy-gebied in Lewenborg worden gesloopt. Ze voldoen op geen enkele manier aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het College van B & W wil voorkomen dat slachtoffers van ongelukken schadeclaims indienen. Bovendien dreigt strafrechtelijke vervolging als de speelplaatsen niet plat gaan.
Het gaat om speelplek “Het Circuit” aan de Kajuit en de “Zandbak” aan de Midscheeps. “Het Circuit” is een hinderniscircuit bestaande uit balken, touwen en sloten. De “Zandbank” bestaat uit traditionelere speeltoestellen. Beide voldoen niet aan veiligheidseisen uit het landelijke Attractiebesluit. De kans dat kinderen iets breken of bekneld raken is te groot.
“Het Circuit” kan überhaupt niet veilig gemaakt worden en het is te duur om de “Zandbak” aan de wettelijke normen aan te passen. Het Le Roy-gebied wordt volledig onderhouden door een groep vrijwilligers uit de wijk. Zij ontwierpen de attracties en onderhielden ze ook. Volgens de beheergroep valt het Le Roy-gebied niet onder het Attractiebesluit. Hun verzet was tevergeefs: hun creaties worden met de grond gelijk gemaakt.