nieuws

26 mei 2008, 11:11

Spectaculaire verplaatsing Silo-monument op Ciboga-terrein

Vandaag, op maandag 26 mei a.s. tussen 14.00 en 15.00 uur zit er extra veel beweging in het Ciboga-project. Straks wordt de monumentale silo met groot materieel teruggereden naar zijn oude plek, boven op de parkeergarage die nu in aanbouw is. De silo uit 1910 wordt gerestaureerd en krijgt zowel een horeca- als culturele functie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit feestelijk moment wordt begeleid door een groep wereldmuzikanten, die het silogebouw eerder tot 2000 maar ook in de toekomst weer als podium gebruiken.

Monumentaal


Het markante gebouw uit 1910 met een aanbouw uit 1950 wordt eigendom van het Groninger Monumentenfonds. Het deed dienst als pompgebouw en filterhuis voor de gasfabriek die er een groot deel van de 20e eeuw heeft gestaan. Architect was de befaamde J.A. Mulock Houwer. De dubbele loods werd van de sloop gered door een publieksactie in 2000. En zo werd de silo toen tijdelijk 150 meter verplaatst om op de plek van het voormalige gasfabriekterrein de bouw van een parkeergarage (na een ingrijpende grondsanering) mogelijk te maken. Nu in mei 2008 is de parkeergarage inmiddels zover afgebouwd dat de silo naar zijn oude vertrouwde plek terug kan.

Omgeving


De silo maakt straks deel uit van de voetgangersentree voor de parkeergarage: er komt een lift in. Het Groninger Monumentenfonds zorgt voor restauratie, verbouwing en exploitatie als horecagelegenheid en cultureel podium. Daarmee wordt de silo onderdeel van de Creatieve Stad Groningen, die zich rond het Ebbingekwartier vormt. Het terugplaatsen van de silo markeert de beweging en ontwikkeling in dit stadsdeel. Sinds vorig jaar beleeft het Ciboga-project een herstart; op veel fronten wordt momenteel hard gebouwd. Rond de zomer wordt de oplevering verwacht van de appartementen van Trezoor, het derde woningbouwproject. De parkeergarage wordt januari 2009 in gebruik genomen. En begin juni start de verkoop van het vierde deelproject van Ciboga, 53 stadswoningen met tuin en/of dakterras.

Programma


Hoofdaannemer Van der Wiel begint zondagavond al met de voorbereidingen van het transport.
Dan wordt het 500 ton zware gebouw opgevijzeld, zodat er twee transportwagens met 76 wielen onder kunnen rijden. Van dit type mobiele diepladers zijn er slechts twee in Europa, geleverd door het bedrijf Mammoet. Maandagmiddag om twee uur komt het gebouw in beweging. Wethouder Frank de Vries (Stadsontwikkeling & Monumenten), de heer Beno Schouten (directeur van het Groninger Monumentenfonds) en de heer Hans Koopmans (namens de ontwikkelende partijen) zullen kort spreken. Daarna begeleiden de aanwezigen onder tromgeroffel de silo op zijn reis naar zijn definitieve plek. Na de feestelijke bijeenkomst duurt het vervolgens nog een dag om het gebouw anderhalve meter te laten zakken en definitief te plaatsen.