nieuws

18 jun 2008, 21:09

Spectaculair Chinese lampion-project Martinitoren afgeblazen

Het project van de Chinese kunstenaar Wenda Gu om de Martinitoren op spectaculaire wijze te voorzien van schitterende lampions kan geen doorgang vinden. Dat is de consequentie van het besluit van het Groningse college van burgemeester en wethouders om de monumentenvergunning voor dit kunstproject in te trekken. De laatste twijfels over dit ambitieuze project konden niet worden weggenomen. Dat heeft het college van B en W van Groningen laten weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn onvoldoende zekerheden over de veiligheid en over de vraag of de toren blijft gevrijwaard van schade.
Dat was voor het college reden om de monumentenvergunning per direct in te trekken. Daardoor kan er geen gebruik worden gemaakt van de bouwvergunning die anders op donderdag 19 juni a.s. van rechtswege van kracht zou zijn geworden. Het besluit is vanochtend aan de initiatiefnemers meegedeeld.

Het college was aanvankelijk zeer enthousiast over het project. Maar omdat de Martinitoren van monumentale betekenis is voor de inwoners van Stad en Ommeland wil het college risico’s op schade aan de toren – door welk (kunst)project dan ook – uitsluiten. Vandaar dat strenge eisen zijn gesteld aan constructie en de veiligheid van dit project. Op twee onderdelen bleven twijfels bestaan:


• Geraadpleegde deskundigen konden onvoldoende bevestigen dat het project geen schade zou kunnen veroorzaken aan de Martinitoren, bijvoorbeeld in geval van storm.
• Er waren voor de besluitvormingsdatum onvoldoende lampionnen beschikbaar om door de brandweer te laten testen op brandveiligheid. Monsters van de lampionnenstof voldoen weliswaar aan de NEN-norm maar de brandweer kon de echte lampionnen niet afdoende testen voordat de bouwvergunning zou moeten worden afgegeven.

Omdat op donderdag 19 juni a.s de aangevraagde bouwvergunning van rechtswege dient te worden verleend, restte het college geen andere beslissing dan het intrekken van de monumentenvergunning vanwege onvoldoende zekerheden.