nieuws

15 okt 2002, 00:12

SP wil opheldering Amerikaans schip Eemshaven

De kamerfractie van de SP wil weten of er in de Eemshaven oorlogsvoorbereidingen worden getroffen. De SP heeft de minister van Defensie, Buitenlandse Zaken en VROM om opheldering gevraagd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Amerikaanse militair bevoorradingsschip, de Major Stephen W. Pless, ligt sinds deze maand in de Eemshaven. Het schip zou hier militaire goederen inladen.
De SP wil weten of de komst van het schip iets te maken heeft met de Amerikaanse voorbereidingen voor een aanval op Irak. Ook eist de SP opheldering over de inhoud van de lading.
Van Bommel: 'Als wij in ons land faciliteiten bieden voor oorlogsvoorbereidingen, maakt dat ons medeplichtig. Indien de VS besluit tot een unilaterale - en dus illegale - aanval, zou deze medeplichtigheid wel eens zeer zware gevolgen kunnen hebben.'