nieuws

17 jan 2002, 00:12

SP wil nu discussie over garage naast Grote Markt

Het college van B en W wil elke discussie vóór de raadsverkiezingen vermijden over de aanleg van een parkeergarage onder de rand van de Grote Markt. Dat concludeert althans de fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad uit de het dinsdag gepresenteerde raadsvoorstel over de planontwikkeling rond de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter Peter Verschuren: ‘Er zouden nu ontwikkelingsmodellen moeten liggen, waarover de raad nog vóór de verkiezingen zou discussiëren. Maar wat dinsdag als voorstel gepresenteerd is, gaat niet verder dan dat er een krant komt, dat er een half miljoen euro nodig is voor de proceskosten en dat het verhaal van het Grote Marktforum overgenomen wordt. Maar dat verhaalt waait alle kanten uit. Zo wordt elke discussie over het kernpunt: wel of geen nieuwe parkeergarage in het stadshart, over de verkiezingen heen getild.’
Op 30 januari discussieert de gemeenteraad over het voorstel. De SP heeft in een e-mailtje aan de andere partijen voorgesteld dan –ondanks het ontbreken van een keuze van het college—toch een standpunt in te nemen over een ‘gat náást de Grote Markt’. Verschuren: ‘Partijen die hart hebben voor de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur, moeten nu duidelijkheid scheppen. De Grote Marktdiscussie was ongeëvenaard in de Groningse politiek. We zijn inmiddels een jaar na het referendum: partijen hebben tijd genoeg gehad voor intern beraad over de uitslag. En de mensen in de stad hebben recht op duidelijkheid. Voordat de partijen op 6 maart om nieuw vertrouwen vragen, moeten ze laten weten hoe ze over dit unieke onderwerp denken. Politici worden ingehuurd om keuzes te maken. En keuzes waarbij de mensen in de stad nauw betrokken zijn, moeten ze vóór de verkiezingen maken. Doen ze dat niet, dan is dat lafheid.’
De SP verwoordt haar eigen visie met de slogan: ‘en ook geen gat náást de Grote Markt’. In de raadsvergadering van 30 januari zal de fractie een motie indienen waarin de raad gevraagd wordt om uit te spreken dat het uitgangspunt voor de verdere planontwikkeling is, dat er geen nieuwe parkeergarage komt in het gehele ‘plangebied Grote Markt’.