nieuws

15 sep 2009, 07:07

SP-wethouders willen voortzetting links college in Groningen

De Groningse SP-wethouders Jannie Visscher en Peter Verschuren willen na de raadsverkiezingen van volgend jaar doorgaan als wethouder. ‘De afgelopen jaren is er op sociaal en maatschappelijk gebied veel opgebouwd in Groningen. Het gaat er de komende tijd om die verworvenheden overeind te houden, ondanks de zware financiële tegenwind. Wij gaan die uitdaging graag aan en we denken dat het juist in deze tijd goed is dat de SP blijft meebesturen.’ zo laten ze weten in een persverklaring. De keuze is niet voor de hand liggend, omdat de rol van oppositiepartij de SP in het verleden veel zetels opleverde. De vraag is of de SP even veel garen zal spinnen met deelname aan het college. Maar dat zal blijken bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jannie Visscher licht toe: ‘In 2006 was onze inzet voor de verkiezingen een plaats in het college te veroveren zodat we onze speerpunten konden realiseren: een andere wind in de wijkvernieuwing, meer zeggenschap van mensen over hun eigen buurt, en een forse impuls op sociaal gebied. We zijn er trots wat we de afgelopen jaren samen met onze collega’s van PvdA en GroenLinks bereikt hebben. En we gaan graag aan de slag om te zorgen dat wat we opgebouwd hebben behouden blijft en zo mogelijk nog verder wordt uitgebouwd.’

De SP presenteert bespreekt vanaf begin oktober de ontwerp-kandidatenlijst met haar leden. Eind november stelt de ledenvergadering de definitieve lijst vast.