nieuws

25 jul 2001, 00:12

SP: Twee gulden boete per minuut voor Sociale Dienst

De Socialistische Partij (SP) vindt dat de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) van de gemeente beboet moet worden als de dienst haar afspraken niet nakomt. De SP zegt dit in een reactie op een nieuwe maatregel van de SoZaWe. Onder de noemer ‘aardig streng’ start de dienst vanaf 1 augustus met een scherpere handhaving van de Wet Boeten en Maatregelen. Dit houdt in dat cliënten die hun afspraken niet nakomen, sneller een boete krijgen dan dat nu het geval is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Liefde kan niet van een kant komen,” stelt de SP in een brief aan het college van B en W. En daarom moeten de straffen en boetes niet alleen voor de cliënten, maar ook voor SoZaWe zelf gelden. Volgens de SP is er alle reden voor om Sociale Zaken ook eens op het matje te roepen. In de brief aan B en W haalt de politieke partij gegevens aan waaruit blijkt dat de dienst tien procent van de aanvragen niet binnen de wettelijke termijn afhandelt. Voor bezwaarschriften ligt dat percentage op 54 procent.
De SP stelt nu voor om twintig gulden boete per dag op te leggen als SoZaWe te lang doet over de afhandeling van een aanvraag. Voor bezwaarschriften moet de boete tien gulden per dag worden, vindt de politieke partij. Wachtende klanten worden helemaal een duur grapje voor de dienst, want daarvoor moet twee gulden per minuut aan boete worden betaald.