nieuws

11 okt 2002, 00:12

SP stelt vragen over WAO-fraude

De SP-fractie in Groningen is verbolgen over de manier waarop het onderzoek naar de WAO-fraude is uitgevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een artikel van de Groninger Gezinsbode van 4 oktober over WAO-fraude werd aan wethouder Koen Schuiling gevraagd hoe het onderzoek in zijn werk is gegaan. Dit werd in het artikel omschreven als ‘Cliënten die elke ochtend op een vaste tijd hun woning verlieten werden gevolgd.’
‘Hier zakt mijn broek van af,’ zegt P. Verschuren van de SP. ‘Blijkbaar heeft het Rif zomaar willekeurig, zonder dat er sprake was van enige verdenking van fraude, WAO-ers geobserveerd en vervolgens voor een deel gevolgd’.
‘Hier zakt mijn broek van af,’ zegt P. Verschuren van de SP. ‘Blijkbaar heeft het Rif zomaar willekeurig, zonder dat er sprake was van enige verdenking van fraude, WAO-ers geobserveerd en vervolgens voor een deel gevolgd’.
Verschuren wil nu van het college van B en W weten welke werkwijze het RIF exact heeft gevolgd bij het fraudeonderzoek onder WAO-ers. Ook wil de SP weten waar voor het college de grens ligt tussen het voorkomen van fraude en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer.