nieuws

02 okt 2001, 00:12

SP-raadslid Van Gijlswijk: 'Aanvullende eisen voor kinderopvang in Groningen noodzakelijk'

Hte SP raadslid Rosita van Gijlswijk vindt dat er snel aanvullende eisen gesteld moeten worden aan kindercreches in Groningen. Het gaat dan om eisen op het gebied van pedagogische kwaliteiten of brandveiligheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Rosita van Gijlswijk, die namens de SP in de Groningse raad voor Jeugd, Onderwijs en Sport zit, wordt het op poten zetten van een goede kwaliteitscontrole nog een aanzienlijk probleem. “De rol van de gemeente gaat er straks heel anders uitzien dan nu. Volgens de nieuwe WBK (Wet Basisvoorziening Kinderopvang) heeft de gemeente weldra geen mogelijkheden meer tot het stellen van eisen”, reageert Van Gijlswijk op de discussienotitie in de kinderopvang van de gemeente Groningen. “Nog niemand is er over uit hoe de controle moet plaats vinden.” “Onze fractie heeft de raad gevraagd om bijvoorbeeld met het verschaffen van vergunningen aanvullende eisen te stellen. Dan denk ik aan eisen met betrekking tot de pedagogische kwaliteit, brandveiligheid en hygiëne.” Hoe dan ook is en blijft het volgens Van Gijlswijk moeilijk om de kwaliteit te garanderen. “Ik denk dat de gemeente de marges in de wet moet gaan zoeken, om toch eisen te kunnen stellen. Verder denk ik niet dat je alles aan de GGD kunt overlaten, er moet iets van een kwaliteitscommissie komen.”
De SP is, bij monde van Van Gijlswijk, zeer tevreden met het voornemen ouders en ondernemers goed te informeren. “Wij juichen het enorm toe dat er een één-loket benadering komt, waar ouders met al hun vragen over kinderopvang en peuterspeelzalen, etcetera, terecht kunnen. Met de nieuwe wet zal het voor de ouders allemaal veel individueler worden, kijk maar naar bijvoorbeeld het financiële ‘rugzakje’ dat ouders meekrijgen. Zo’n vraagbaak is enorm handig voor ouders die niet weten hoe ze door het woud aan regeltjes moeten wandelen.”
Wel heeft de SP haar twijfels over de haalbaarheid van prioriteit twee in de discussienotitie, waarin de gemeente stelt te streven naar een deelname van 70% van kinderen met een risicofactor aan voorschoolse voorzieningen in 2005. “Ik twijfel met name aan het bereik van allochtone kinderen, die tot de doelgroep behoren. Daar speelt namelijk ook een cultureel aspect in mee: de kinderopvang regelen allochtone gezinnen toch vooral in de familie. Volgens ons is deze prioriteit wel erg ambitieus.” REAGEER EN DICUSSIEER MEE OVER DE KINDEROPVANG IN GRONINGEN OP DE WEBSITE: www.groningen.nl (kijk naar de banner)