nieuws

07 apr 2009, 00:12

SP kritiseert B en W Groningen om ‘laksheid’ jegens Lefier in Akkerstraat

De SP heeft stevige kritiek op het college van B en W van Groningen. Dat is opmerkelijk omdat het een collegepartij is. Eerder al had de PvdA, ook collegepartij, kritiek op B en W van Groningen inzake de Sociale Dienst. SP-fractievoorzitter Eelco Eikenaar noemt het in elk geval ‘kwalijk’ dat het college van burgemeester en wethouders woningcorporatie Lefier niet heeft gedwongen woningen aan de Akkerstraat te verbeteren. Die woningen hebben een ventilatiesysteem dat niet aan de wettelijke eisen voldoet. Als de woningen in november 2008 niet aan de eisen zouden voldoen zou het college bestuursdwang toepassen. Dat is nog niet gebeurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eikenaar: “Ruim een jaar geleden stelde de SP-fractie schriftelijke vragen over het functioneren van de balansventilatie in een wooncomplex in de Akkerstraat. Volgens de bewoners veroorzaakt het systeem gezondheidsproblemen als hevige astma-aanvallen, extreme moeheid, slapeloosheid, luchtweginfecties en een malaisegevoel. Metingen gaven aan dat de installatie, zoals deze nu functioneert, strijdig is met het Bouwbesluit. Toch ondernam verhuurder Lefier niet voldoende maatregelen om het systeem te verbeteren.”


Op verzoek van de SP werd er in april 2008 gedebatteerd over de problemen in de Akkerstraat. In dat debat zei het college toe dat Lefier tot 1 augustus 2008 kreeg om het systeem aan het bouwbesluit te laten voldoen. Later werd deze termijn verlengd tot 1 november 2008. Als de woningen op die datum nog niet aan het bouwbesluit zouden voldoen zou bestuursdwang worden toegepast.


“De SP komt tot de conclusie dat ondanks deze deadline de woningen nog niet aan het bouwbesluit voldoen. Desondanks is er richting Lefier nog geen sprake geweest van bestuursdwang. Dat is volgens ons een kwalijke zaak. Het bouwbesluit is geen richtlijn maar een wettelijke eis, alle reden voor het college van burgemeester en wethouders om in te grijpen. De SP vraagt zich af waarom het college nog niet is overgegaan tot bestuursdwang en wanneer zij van plan is de bestuursdwang wel toe te passen.”