nieuws

05 jun 2012, 14:02

SP Groningen: ‘Liever tram afblazen dan Zuidelijke ringweg’

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad ziet liever dat, wanneer de financiële situatie niet verbetert, straks de tram wordt afgeblazen, in plaats van de zuidelijke ringweg. Dat zegt Eelco Eikenaar, SP Raadslid in Groningen. Eerder al gaf de fractie van de VVD aan dat haar voorkeur uitgaat naar het schrappen van de tram-plannen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandag presenteerde het college van B&W de voorjaarsbrief met daarin voorstellen om de financiën van de stad op orde te brengen. Het stopzetten van de tram is daarbij ‘aan de orde’ als de financiële situatie van de stad niet in september is gewijzigd. Ook de zuidelijke ringweg wordt als mogelijke optie genoemd.

SP-fractievoorzitter Eelco Eikenaar geeft zijn mening in zijn weblog.

Hij zegt onder meer:

 ‘Wij hebben altijd gezegd dat de aanleg van de tram niet ten koste mag gaan van de voorzieningen in de stad. Het college zegt nu dat bij een ongewijzigde financiële situatie het stoppen van de tram aan de orde is. Die kans is zeer aanzienlijk. Ik zie namelijk niet waar er extra geld vandaan zou moet komen. Natuurlijk, de gesprekken met de provincie over voortgang van de tram worden voortgezet maar we kunnen in de voorjaarsbrief lezen dat dit wel onder de voorwaarden van de provincie gebeurt. Namelijk dat ze er geen extra geld in willen stekken. ‘Binnen randvoorwaarden inzake budgettaire neutraliteit’ zoals er letterlijk staat te lezen. Daarmee is de komst van de tram steeds minder reëel.’

Als tweede mogelijke bezuinigingsoptie noemt het college de zuidelijke ringweg. Die mogelijkheid wil het college ‘nader onderzoeken’. Daar verwacht Eikenaar weinig van: ‘Van mij mag het college er naar kijken maar erg veel geld zal daar niet gevonden worden. De gemeente steekt relatief weinig geld in de ringweg, lang niet genoeg om het verwachte gat in de gemeentelijke begroting te dichten.’