nieuws

14 dec 2009, 21:09

Snelrecht in Groningen tijdens jaarwisseling

Tijdens de komende jaarwisseling wordt door het Openbaar Ministerie (OM)  Groningen snelrecht gehanteerd. Dat betekent dat aan alle personen, die in de provincie en de stad Groningen worden aangehouden in verband met geweld of vernielingen, onmiddellijk een vervolgingsbeslissing wordt uitgereikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doel van de inzet van snelrecht is om de samenleving en verdachten duidelijk te maken dat tijdens de viering van Oud&Nieuw normoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en meteen wordt bestraft. Het snelrecht wordt toegepast op Oud&Nieuw-gerelateerde geweldsmisdrijven. De toepassing van het snelrecht begint op 28 december 2009 en eindigt in de ochtend van 1 januari 2010.
Soorten zaken
Dit betekent concreet dat verdachten die vanaf maandag 28 december tot en met vrijdag 1 januari worden aangehouden voor ongeregeldheden, zoals geweldplegingen, bedreigingen en vernielingen in het snelrechttraject komen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan geweld en agressie tegen overheidspersoneel en hulpverleners. Alleen die zaken waarin het opsporingsonderzoek binnen enkele dagen afgerond kan worden, komen in aanmerking voor snelrecht. Alle overige zaken worden via de normale procedure verwerkt en beoordeeld.
Dagvaarding in persoon
Alle verdachten die tijdens de jaarwisseling worden aangehouden, ontvangen op de 1e en 2e januari van het nieuwe jaar een strafrechtelijke beslissing van de officier van justitie. Wanneer de officier bepaalt dat de zaak op korte termijn vervolgd kan worden, dan krijgt de verdachte meteen een dagvaarding uitgereikt in het cellencomplex van Regiopolitie Groningen in de Hooghoudtstraat.
Snelrechtzitting
Op donderdag 14 januari zullen alle verdachten die in het kader van snelrecht een dagvaarding hebben ontvangen, terechtstaan voor de Groningse rechtbank.
Normoverschrijdend en strafverhogend
Het Openbaar Ministerie te Groningen past snelrecht toe in navolging van de landelijke uitgangspunten en als vervolg op de toepassing van snelrecht bij evenementen in het arrondissement Groningen en de vorige jaarwisseling.
Met name tijdens evenementen, maar ook in het uitgaansleven, wil het Openbaar Ministerie Groningen samen met de ketenpartners een consequent beleid voeren tegen verdachten die door agressief gedrag en vernielingen de sfeer in de publieke ruimte bederven.
Overigens zullen er in strafzaken die voortkomen uit de jaarwisseling hogere straffen worden geëist door het OM, nu de richtlijn door het College is aangepast. Daarnaast kunnen er voorwaarden worden gesteld voor de daaropvolgende jaarwisseling (2010-2011), bijvoorbeeld huisarrest of een straatverbod.