nieuws

16 jan 2008, 21:09

SLUITING SUIKERFABRIEK KLAP GRONINGER ECONOMIE

Nederlands enige producent van suiker, Suiker Unie wil zijn suikerfabriek in Groningen sluiten. Daarmee wordt de werkgelegenheid van zo'n honderd mensen bedreigd. CNV Voeding, FNV Bondgenoten en De Unie/VHP reageren geschokt. De sluiting betekent niet alleen verlies aan werkgelegenheid maar ook dat plannen voor de productie van bio-ethanol nu niet doorgaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Harm Roeten vakbondsbestuurder van CNV Voeding: "Deze aankondiging komt als een donderslag bij heldere hemel voor het personeel en de leden van onze bonden. Zeker omdat wij juist samen met het bedrijf en de politiek de mogelijkheid onderzoeken om in Groningen bio-ethanol te produceren."


Jet Grimbergen, vakbondsbestuurder van FNV Bondgenoten:" Een structurele aderlating van werkgelegenheid in het Noorden moeten we te allen tijde voorkomen".


De vakorganisaties willen op korte termijn duidelijkheid over nut en noodzaak van deze aangekondigde sluiting. Vorig jaar nam Suiker Unie concurrent CSM over, die op twee kilometer afstand van Groningen in Hoogkerk ook een suikerfabriek heeft staan.


"Toen voorzagen wij al de impact van een sluiting op de directe en indirecte werkgelegenheid in Noord-Nederland. "aldus Chris van Loon, vakbondsbestuurder De Unie/VHP.


Roeten: "Wij zullen dus al onze creativiteit en inzet aanwenden om gedwongen ontslagen te voorkomen, zoals dat ook uitgangspunt is in het afgelopen jaar afgesloten sociaal plan, wat werkzaam is tot en met 2010. Maar wij willen eerst een onderzoek naar nut en noodzaak".
Roeten is er - gezien de door het CNV gelegde positieve contacten, tussen de vakorganisaties, het bedrijf en de overheid, om de productie van bio-ethanol in Nederland te onderzoeken - niet van overtuigd dat die werkgelegenheid persé moet krimpen. "En natuurlijk sluiten wij echt onze ogen niet voor de wereldwijde suikerproblematiek, en het feit dat West-Europa aanzienlijk minder suiker op de wereldmarkt mag brengen. Wij begrijpen dat een concern als Suiker Unie daar last van heeft."


Bonden maken zich al enige tijd hard voor de ontwikkeling van nieuwe markten in ons land, zoals de productie van bio-ethanol. Nederland loopt op dit gebied ver achter bij onze buurlanden. Juist daarom heeft dit kabinet immers besloten dat ons land bio-ethanol aan zijn brandstoffen gaat toevoegen, om zo ook schadelijke uitstoot te verminderen. Volgens de bonden geen betere reden voor een bedrijf om bij deze ontwikkeling aan te haken.


De drie vakbondsbestuurders zijn het unaniem eens: Bio-ethanol is een unieke strategische kans voor een bedrijf als Suiker Unie, maar dan moet je wel het lef en voldoende toekomstvisie hebben om je niet bij voorbaat daarvoor af te sluiten. Roeten: "En van de Nederlandse overheid verwacht ik dat ze met spoed hier bovenop duikt om te voorkomen dat hiermee deze nieuwe markt aan Nederland voorbijtrekt."
De vakbondsbestuurders verwachten deze week nog met de directie van Suiker Unie te overleggen. Ook zullen leden en kaderleden van de bonden bijeenkomen.