nieuws

26 mrt 2013, 21:09

Situatie Noordelijke Ringweg/Plataanlaan verandert zienderogen door komst wooncomplex en nieuwe weg

De situatie aan de Noordelijke Ringweg/Plataanlaan verandert zienderogen. Voor het nieuwe wooncomplex waar de aannemer Heijmans - in opdracht van de Provincie Groningen - druk bezig is, ligt nu een nieuwe weg van ca. 400 meter lengte. Eind maart wordt deze weg geasfalteerd .

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verwachting is dat deze weg eind juni/begin juli als tijdelijke weg in gebruik kan worden genomen. Dan wordt de huidige weg afgesloten en vinden er diverse (grond) werkzaamheden plaats om de nieuwe wegsituatie te realiseren.

Fasen


Dit stuk van de ring wordt in fasen aangepakt. Voor het project Noordzeebrug zijn in februari 2013 kap- en grondwerkzaamheden gestart. Het fietspad langs de Plataanlaan is verwijderd. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Poortstraat. Op het fietspad - dat achter de nieuwbouw van BAM doorgaat, zijn containers neergezet waar fietsers beschut met verlichting doorheen kunnen fietsen.

Tijdelijke aansluiting bedrijventerrein De Hoogte

Voor de bedrijven op het bedrijventerrein De Hoogte wordt een tijdelijke weg met verkeerslichten aangelegd ter hoogte van de Virulystraat. Ook hier geldt dat medio juni 2013 sprake is van een gewijzigde verkeersituatie. De verwachting is dat deze tijdelijke situatie ruim een jaar gaat duren.