nieuws

09 jun 2008, 17:05

Sint Lucas ziekenhuis is zich van geen kwaad bewust

Het Sint Lucas ziekenhuis in Winschoten ontkent opzettelijk fraude te hebben gepleegd. De directie reageert op een inval van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zorgwaakhond overweegt een onderzoek naar vermeende fraude op basis van interne e-mails waarin personeel wordt opgeroepen patiënten die langer dan twee uur in het ziekenhuis verblijven als klinisch te registreren. Het ziekenhuis ontvangt dan meer verzekeringsgeld voor de patiënt.
Volgens de ziekenhuisdirectie zijn de bewuste e-mails te verklaren door een gebrek aan grote onduidelijkheid in de regelgeving omtrent opnameregistratie. De NZa beaamt dat er enige onduidelijkheid is rond de wet- enregelgeving, maar zegt dat de regels die hier van toepassing waren, zeer duidelijk zijn.

Algemeen directeur van het Winschotense ziekenhuis Jan Cooijmans is zich van geen kwaad bewust. ,,Ik ben er van overtuigd dat wij binnen de regels werken. Omdat wij met twee registratiesystemen door elkaar moeten werken is er echter in de hele breedte onduidelijkheid over de opnameregistratie, daardoor zou het wel eens fout kunnen gaan.”

Zorgverzekeraar Menzis heeft het ziekenhuis maandag in een gesprek om opheldering gevraagd. ,,Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er geen sprake is van opzettelijke frauduleuze praktijken,” aldus een woordvoerder na het gesprek. ,,Wij hebben de exclusieve toezegging ontvangen dat het geen beleid is binnen het ziekenhuis. Wij wachten nu verder af wat de NZa gaat doen,” aldus Menzis. ,,Wij roepen het NZa wel op bij haar onderzoek rekening te houden met de onduidelijkheden die er rond de regelgeving bestaan”.

Het NZa zegt hier in haar onderzoek rekening mee te houden, maar benadrukt dat de regelgeving rond het klinisch opnemen van patiënten duidelijk is. ,,Voordat we de inval hebben gedaan hebben we dat intern uiteraard goed bekeken. Volgens ons blijkt uit de e-mails echter dat er wel degelijk opzettelijk buiten de regels om is gewerkt,” aldus een zegsvrouw. De resultaten van het onderzoek zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.