nieuws

28 sep 2018, 10:10

Sibrand Poppema (RUG) krijgt Erepenning van de stad Groningen

Sibrand Poppema (RUG) krijgt Erepenning van de stad Groningen

Sibrand Poppema heeft donderdagmiddag de Erepenning van de stad Groningen gekregen uit handen van burgemeester Peter den Oudsten. Poppema was tien jaar voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Erepenning werd uitgereikt in de Martinikerk tijdens een symposium, speciaal voor het afscheid van Poppema.

Volgens de gemeente voelt Poppema zich verbonden met de stad Groningen en is hij een warm pleitbezorger van het verder versterken van de positie van Groningen. “Zo heeft hij zich ingezet – en zet zich nog steeds in – voor samenwerking in Groningen en Noord-Nederland. Zijn verdiensten voor de Duits-Nederlandse betrekkingen zijn groot. In het bijzonder zijn inspanningen voor het bevorderen van de samenwerking tussen de Noordelijke regio’s van Duitsland en Nederland”, aldus de gemeente. 

De heer Poppema heeft tal van bestuursfuncties vervuld in en voor de stad Groningen. Hij is onder andere lid van de stuurgroep Akkoord van Groningen. De RUG heeft onder het voorzitterschap van de heer Poppema drie maatschappelijke onderzoeksprioriteiten geïntroduceerd en vormgegeven: Gezond Oud worden (Healthy Ageing), Energie (Energy) en de Duurzame samenleving (Sustainable Society). Alle drie de beleidsgebieden zijn van groot belang voor het Noorden.  

De Erepenning van de Stad Groningen wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De penning is ingesteld in 1940 ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen. De verdiensten liggen op het terrein van de betrokken persoon of organisatie, maar ook op het terrein van het verenigingsleven, cultureel, maatschappelijk of sportief. Telkens moet daarbij sprake zijn van uitzonderlijke inzet en daadkracht. 

In het verleden kregen onder andere ook Beno Hofman, Eurosonic Noorderslag, Ron Jans, Thies Dijkhuis en FC Groningen de Erepenning. 

(Foto: Gemeente Groningen)