nieuws

03 jun 2002, 00:12

Schuiling: ‘Groningen komt van rottige werkloosheidsimago af’

De Groningse wethouder van economische zaken Koen Schuiling (VVD) is zeer gelukkig met het feit dat de werkloosheid in Groningen op een historisch laagtepunt is terecht gekomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Hopelijk komen we als stad nu eindelijk eens af van het rottige imago van werkloosheids-kampioen. Dat beeld klopt helemaal niet meer'.
Schuiling zegt dit in reactie op cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Volgens die cijfers is de werkloosheid het afgelopen jaar in Groningen met 6 procent gedaald. En dat terwijl de werkloosheid landelijk gezien juist met 7 procent is gestegen. Voor het eerst in twintig jaar heeft Groningen nu minder dan 10.000 werklozen. Volgens wethouder Schuiling is deze gunstige ontwikkeling vooral te danken aan de economische conjunctuur. ‘Maar het beleid van de gemeente heeft er ook wel toe bijgedragen. Het is een hele goede zet geweest dat Groningen zich een paar jaar geleden vooral is gaan richten op de dienstensector, de life sciences en de Informatietechnologie, aldus Schuiling.
Toch wordt de wethouder van economische zaken nog wel degelijk geplaagd door zorgen. Volgens hem is de groep mensen die langdurig werkloos is en heel moeilijk aan een baan komt, sterk aan het groeien. Ook het aandeel van de allochtonen in het bestand van de 10.000 werklozen in Groningen is volgens Schuiling veel te groot. Verder vindt hij dat er een betere aansluiting van het Groningse onderwijs op de arbeidsmarkt moet komen. Tenslotte pleit hij er voor om te overleggen met collega gemeentebestuurders, ‘zodat ook de regio kan profiteren van het gunstige economische tij in Groningen’.