nieuws

22 mei 2012, 10:10

Schoolzwemmen Groningen afgeschaft

De gemeente Groningen schaft het schoolzwemmen af. De gemeente ziet leren zwemmen niet langer als kerntaak van het onderwijs. Meer dan 80% van de ouders zorgt er zelf voor dat hun kinderen leren zwemmen. Via voorlichting en eventuele financiële ondersteuning wil de gemeente nog meer ouders stimuleren hun kinderen zwemlessen te laten volgen. Het afschaffen van het schoolzwemmen levert een jaarlijkse besparing op van 230 duizend euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Per augustus 2013 is er geen schoolzwemmen meer. Komend schooljaar 2012/2013 is een overgangsjaar: groep 5 rondt het zwemtraject af, waaraan in 2011 is begonnen. Groep 4 begint dan niet meer met schoolzwemmen.

Ongeveer 3000 kinderen, in groep 4 en 5, hebben nu nog schoolzwemmen. Zij zwemmen een half uur per week. De gemeente betaalt en organiseert het busvervoer en de zwemlessen. Bij de start van het schoolzwemmen had ongeveer 80% van de leerlingen een zwemdiploma A. Aan het eind van groep 5 heeft 85% zwemdiploma A gehaald. Een groep van 200 tot 300 kinderen behaalt geen zwemdiploma.


Eigen verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen, ligt bij de ouders, vindt de gemeente. De meeste ouders nemen die verantwoordelijkheid. Ook het onderwijs adviseert het schoolzwemmen af te schaffen. Het valt niet onder de kerndoelen van het reguliere onderwijs. Bovendien gaat zwemles ten koste van de effectieve onderwijstijd, vooral door het vervoer. De gemeente ziet voor zichzelf en het onderwijs een rol om eventuele belemmeringen bij ouders weg te nemen om hun kinderen te leren zwemmen.

Voorlichting en financiële ondersteuning
Er komt een jaarlijkse voorlichtingscampagne om ouders te stimuleren hun kinderen naar zwemles te laten gaan. En om ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid en het belang van leren zwemmen. Voor sommige ouders kan geld een belemmering zijn. De gemeente kan dan helpen. Minder draagkrachtige ouders kunnen zo hun kinderen vanaf 6 jaar laten zwemmen en meedoen met leeftijdgenootjes. In nauwe samenwerking met het onderwijs gaat de gemeente bijhouden hoeveel kinderen een zwemdiploma A hebben. Daarnaast zet de gemeente zich samen met het onderwijs in voor bewegingsonderwijs in het water.


Proef in De Parrel


Om deze nieuwe aanpak goed te laten verlopen, komt er een proef in zwembad De Parrel. In augustus 2012 gaan één of twee scholen in de buurt proefdraaien. Tijdens en na deze periode wordt gelet op de organisatie, communicatie, werving, het zwemprogramma en de motivatie van ouders om mee te doen. De gemeente maakt dan ook concrete afspraken over de inzet van de gemeente en die van het onderwijs.