nieuws

24 jan 2011, 15:03

Schooldirecteur ontketent actie tegen inspectie

Een groep van schooldirecteuren, leraren, pedagogen en andere onderwijsdeskundigen wil een actie tegen de onderwijsinspectie ontketenen. Ze vinden dat er een te grote ‘afrekencultuur’ is in het basisonderwijs. Dat maakte Herman Godlieb, schooldirecteur in Nieuwe Pekela en initiatiefnemer van de actie, maandag bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderwijsinspectie gebruikt volgens de actievoerders verkeerde meetmethodes. Scholen worden daardoor vaak ten onrechte beoordeeld als zwak of zeer zwak. Ook zou de onderwijsinspectie selectief gebruik maken van onderzoeksgegevens waaruit zou blijken dat het onderwijsniveau daalt. ,,Met dat niveau is volgens ons niks mis”, legt hij uit. ,,Ze meten niet de echte kwaliteit, maar kijken of alles aantoonbaar is met plannen en procedures.”

Godlieb vindt verder dat de afrekencultuur frauduleus gedrag uitlokt. Door toetstraining halen de kinderen hogere cijfers, die niet bij hun werkelijke niveau aansluiten. Het gevolg daarvan is dat ze naar niet-passend vervolgonderwijs gaan en vervolgens afstromen. Ook is er te weinig aandacht voor vakken als tekenen en muziek. ,,Het onderwijs verschraalt daardoor”, zegt Godlieb. De sociale, motorische en creatieve ontwikkeling van kinderen sneeuwt onder.”

De onderwijsinspectie kan zich niet in de kritiek herkennen. Volgens Leon Henkens, hoofdinspecteur, hanteert de inspectie een absolute ondergrens. Kinderen van scholen die deze grens niet halen zijn volgens hem de dupe omdat ze meerdere jaren achterstand oplopen. ,,Zwakke of zeer zwakke scholen presteren echt langere tijd ver onder de maat”, aldus Henkens. ,, Kinderen hebben recht op een toezichthouder die ervoor staat dat zij goed onderwijs krijgen.”

Volgens hoofdinspecteur Henkens zijn taal en rekenen belangrijk. ,,Politiek en samenleving zijn het daar over eens en ook de inspectie staat daarvoor. Andere dingen in het onderwijs verdienen ook aandacht, maar taal en rekenen moeten in ieder geval op orde zijn”, zegt hij. Verder heeft Henkens laten weten dat als zeer zwakke scholen aan de slag gaan om zich te verbeteren, dat het nagenoeg altijd lukt. ,,Leerlingen kunnen dus betere prestaties halen op het moment dat er structureel gewerkt wordt aan goed onderwijs.”

Godlieb wordt in zijn actie ‘Red het basisonderwijs’ gesteund door onder andere een oud-inspecteur, een hoogleraar spraakontwikkeling, pedagogen, ontwikkelingspsychologen en collega schooldirecteuren. Er is een site opgezet waar andere deskundigen, ouders en belangstellenden een petitie kunnen ondertekenen.