nieuws

04 jul 2000, 00:12

Schone Waddenlucht onderzocht voor onderzoek broeikaseffect

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan schone Waddenlucht vergelijken met vervuilde lucht in bijvoorbeeld Polen. Deze metingen kunnen meer inzicht geven in de invloed van menselijke activiteiten, zoals de uitstoot van broeikasgassen door het verbranden van fossiele brandstoffen, op het broeikaseffect.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om deze metingen te verrichten is een mast van zestig meter hoogte geplaatst vlak achter de dijk in Lutjewad, even buiten het Groningse Hornhuizen. De mast wordt de komende tien jaar of langer een atmosferisch meetstation waar luchtmonsters worden genomen. De wetenschappers hebben onder meer belangstelling voor de broeikasgassen kooldioxide (CO2) en methaan. ‘Deze gassen ontstaan door natuurlijke processen in planten en de bodem en door menselijke activiteiten. Het evenwicht tussen de uitstoot van deze gassen en bijvoorbeeld de opname ervan door de oceaan kan alleen in beeld gebracht worden door langdurige studie’, aldus hoofd Atmosferische Studies van het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) van de RUG.
De zeelucht boven de Waddenzee is schoon in vergelijking met de lucht elders boven het continent. De mast wordt onderdeel van een internationaal netwerk, waarin verschillende instituten samenwerken. Dit soort onderzoek wordt over de hele wereld gedaan. Een bekend station staat bijvoorbeeld op Hawaï. Al dit onderzoek moet een enorme hoeveelheid gegevens opleveren, om zo de precieze werking van de complexe atmosfeer in beeld te brengen.