nieuws

26 sep 2001, 00:12

Schone grachten kosten veertig miljoen

Gemeente, provincie, waterschappen en Rijk zijn overeengekomen hoe zij de kosten van de grootschalige bodemsanering van de Groningse stadswateren gaan financieren. Over zes jaar moeten de diepenring, de havens en de toegangswateren in Groningen weer schoon zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente betaalt tien miljoen gulden, de provincie, 1,1 miljoen, het waterschap Hunze en Aa’s zes miljoen en het Rijk neemt 23 miljoen gulden voor haar rekening. Een bodemsanering van dit formaat, waarbij zoveel partijen betrokken zijn, komt niet vaak voor.
Maar in Groningen was het dan ook hoognodig. Er zal 360 duizend kubieke meter baggerslip verwijderd worden. Op sommige plekken komt dat neer op een plak slib van twee meter diep. Volgens Jan Kragt van waterschap Hunze en Aa’s is er sprake van ‘achterstallig onderhoud’. In de jaren tachtig heeft de gemeente voor het laatst gebaggerd, maar bij lange na niet zo grondig als nu zal gebeuren. Alle woonboten moeten voor de werkzaamheden aan de kant en zullen tijdelijk in de kwade dampen van het omgeploegde water zitten.
Jan Kracht: “De stadswateren liggen al geruime tijd hierop te wachten. Dit is nu nodig omdat enerzijds de grachten te ondiep worden en anderzijds omdat er teveel vervuiling op de bodem ligt.” Ruim de helft van het te verwijderen baggerslip wordt als ‘sterk verontreinigd’ beschreven. Het vuilste slib zal op stortplaats Stainkoeln en bij baggerdepot Ijsseloog aan het Ketelmeer worden gestort.