nieuws

11 aug 2000, 00:12

‘Schep snel grote kweldergebieden langs Waddenkust’

Langs de Waddenkust moet een groot kweldergebied komen. Dit ‘natte landschap’ kan een broedgebied voor vogels vormen. Dit willen althans de Vereniging Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen. ‘Het huidige bedijkte cultuurlandschap moet weer natuur worden’, stelt woordvoerder H. Dommerhold van Natuurmonumenten Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de Waddeneilanden is dit type landschap nog te vinden. Hoge kwelders zijn er echter amper meer langs de kust van Groningen, Friesland en Noord-Holland. ‘De stijgende waterspiegel maakt het bovendien noodzakelijk snel met de uitvoering van de plannen te beginnen’, stelt Dommerhold. ‘Land dat permanent onder water staat kan geen kwelder meer worden’.
In lage kwelders, die met de loop van eb en vloed afwisselend onder water of droog komen te staan, groeien slechts enkele soorten planten. Maar hoger gelegen kwelders kenmerken zich door een grote variëteit aan planten en vogels. De milieuverenigingen beschrijven hun plannen in het rapport ‘De kust nu en later’.
In het verre verleden was het noorden van het land één grote kwelder. In de loop der eeuwen is er steeds meer land gewonnen. Nu wordt een omgekeerde trend ingezet. Natuurmonumenten benadrukt dat het plan geen gevaar betekent voor de kustwering.