nieuws

11 dec 2018, 16:04

Scheidend burgemeester Marijke van Beek: ‘Groningen kan straks meer tegenkracht verwachten’

Scheidend burgemeester Marijke van Beek: ‘Groningen kan straks meer tegenkracht verwachten’

Eén van de meest opvallende burgemeesters van (Noord-) Groningen zwaait af. Marijke van Beek (65), de laatste burgemeester van Eemsmond, gaat deze week met pensioen. Precies elf jaar was zij de ‘burger-moeder’ van deze gemeente, die vanaf 1 januari aanstaande onderdeel uit gaat maken van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Op de website van de Eemsdelta een interview met haar, tegelijkertijd gepubliceerd op deze GIC. Daarin vertelt ze uitvoerig over noord-Groningen, de economie, de aardbevingen en de toekomst. Haar gemeente gaat straks op in de nieuwe gemeente Het Hogeland, de nieuwe buurman van de stad Groningen. “De stad zal niet meer zo snel over haar buurgemeenten kunnen ‘heenwalsen’, want dat zijn straks ook grote jongens”. Lees verder om het hele interview te lezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Trad Marijke van Beek in november 2007 aan als volkomen onbekende oud-wethouder van Haaksbergen, nu elf jaar later, staat ze bekend als iemand die zich als burgemeester niet de kaas van het brood laat eten en veel zaken voor elkaar kreeg voor Uithuizen, de Eemshaven, de andere dorpen in de gemeente Eemsmond en voor de Eemsdelta in het algemeen.

 

‘Ik moet toegeven: ik heb gemengde gevoelens over mijn vertrek. Natuurlijk, er komt een andere gemeente en ik ben pensioengerechtigd, dus dan is het logisch om te stoppen. Maar anderzijds zit ik nog boordevol energie en er is voor onze regio Noord-Groningen, en ook voor de nieuwe gemeente Het Hogeland, écht nog een wereld te winnen’, aldus de vertrekkende burgemeester.

 

Marijke van Beek (PvdA) was, voordat ze burgemeester werd, wethouder in de gemeente Haaksbergen. Voordien bekleedde ze diverse functies in de gezondheidszorg. In Eemsmond volgde Van Beek indirect Gerard Renkema (CDA) op, die burgemeester werd van de gemeente Nijkerk.

 

Het Hogeland

 

Burgemeester Van Beek stond aan de wieg van de vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland: de gemeente die ontstaat per 1 januari, ten noordwesten van de stad Groningen, van Bedum en Winsum tot en met Ulrum, Uithuizen en de Eemshaven. Maar wanneer het aan haar had gelegen dan zou er een veel grotere gemeente zijn ontstaan, de zogenaamde “G7”, met daarin ook Loppersum, Appingedam en Delfzijl.

 

‘Ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat de vorming van één grote gemeente ten noorden van Groningen in mijn ogen voor het gebied het allerbeste zou zijn geweest. Het zou weliswaar een uitgestrekt gebied zijn geweest, maar wel met een economisch zeer belangrijke zone. Maar helaas hebben we straks twee gemeenten: Het Hogeland en daarnaast nog Loppersum/Delfzijl/Appingedam. Er zal straks wel aan gewerkt moeten worden om ervoor te zorgen dat de Eemsdelta, die straks in twee gemeenten ligt, een economische eenheid blijft. Bundeling van krachten blijft noodzakelijk’.

 

Verhouding tot Groningen

 

Maar of er nu twee gemeenten komen of één: in elk geval is er sprake van stevige bestuurlijke opschaling op gemeentelijk niveau, en de stad Groningen zal daardoor zeker meer tegenwicht krijgen. ‘Het is goed dat er nu een opschaling plaats vindt in de Ommelanden! Momenteel is het zo dat de krachten te zeer versnipperd zijn. We hadden 23 gemeenten in de provincie Groningen, en dat betekende wel dat de stad zo over elk van de 22 andere gemeenten heen kon walsen. Dat gaat straks niet meer zo gemakkelijk: indien nodig kan Groningen straks meer tegenkracht verwachten’, aldus Marijke van Beek.

 

Eemshaven

 

Economisch gezien is er de afgelopen elf jaar zeer veel veranderd, en zeker in de Eemshaven. ‘Toen ik in 2007 begon was het daar één groot konijnenveld! En moet je nu eens zien wat er allemaal is gerealiseerd in de Eemshaven’. Niet alleen heeft de Eemshaven gezorgd voor vele nieuwe banen, momenteel ontstaan er zelfs al tekorten op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn er belangrijke ontwikkelingen op gang gekomen op het gebied van de “bio-based economy”: vergroening van de chemie in Delfzijl en Eemshaven. ‘Daar geniet ik van! Dat vind ik echt een hele mooie ontwikkeling!’

 

Aardbevingen

 

Sinds het jaar 2012, het jaar van de grote aardbeving van Huizinge, heeft een belangrijk deel van haar burgemeesterschap in het teken gestaan van de aardbevingen en de gevolgen er van. Maar dit thema is tegelijkertijd ook het meest frustrerende uit haar loopbaan. ‘Het is eigenlijk een schande dat er in al die jaren van plannen maken en overleg nog zó weinig is gedaan.’

 

‘Er is nu een nieuw plan van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), en daar zullen we het mee moeten doen. Maar geef ons dan wel de middelen en de capaciteit om het nu snel uit te voeren. We kunnen niet langer wachten, er moet wat gebeuren. We moeten uit een vorm van verlamming komen. We moeten uit de lamlendigheid komen en de handen uit de mouwen steken zodat we echt iets van de regio kunnen maken’.

 

Ondernemers

 

Eén van de zaken waar ze met tevredenheid op terug kijkt is dat de verhouding met de ondernemers in onder meer Uithuizen aanzienlijk is verbeterd. ‘Voor ik hier kwam stonden we met de rug naar elkaar toe. Maar nu hebben we prima verhoudingen, en dat heeft het mogelijk gemaakt dat we samen het centrum van Uithuizen aanzienlijk op kunnen knappen’.

 

Bezwaarschriften

 

Ook de verhouding burger-overheid lijkt te zijn verbeterd, want toen Marijke van Beek aantrad ‘regende het bezwaarschriften’. ‘Dat werkte niet. Ik wilde een meer informele aanpak, en wil eerst met elkaar in gesprek wanneer er belangrijke besluiten worden genomen. Dat is nu geïnstitutionaliseerd en heeft geleid tot een enorme afname van bezwaarschriften. Daar ben ik erg blij mee. Ik hoop dat straks ook in de nieuwe gemeente Het Hogeland de afstand tot de burger klein blijft. Dat moet je dan wel organiseren, maar ik ben ervan overtuigd dat dat lukt, als je het maar wilt’.

 

Wat nu?

 

Nu ze met pensioen gaat, maar nog boordevol energie zit, zal ze waarschijnlijk niet al te lang thuis zitten. ‘Ik heb nog enkele bestuurlijke functies, maar ik wil wel even pas op de plaats maken en even terugkijken voor ik weer nieuwe uitdagingen aan ga. Maar daarna zal het wat mij betreft snel weer ‘volle kracht vooruit!’ zijn’, glimlacht Marijke van Beek.

 

Het afscheid van Burgemeester Marijke van Beek vindt plaats op donderdag 13 december 2018 van 15:30 tot 18:00 uur in Ontmoetingscentrum Het Anker, Oudedijksterweg 21 in Uithuizermeeden.