nieuws

21 okt 2002, 00:12

Ruim tweeduizend Groningse jongeren op chlamydia onderzocht

De GGD Groningen benadert deze week 2250 jongeren in de stad Groningen om mee te werken aan een grootschalig onderzoek naar de seksueel overdraagbare aandoening (soa) chlamydia.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De 2250 jongeren, in de leeftijd van 15 tot en met 29 jaar, ontvangen van de GGD een pakketje met een vragenlijst en een buisje waarin urine kan worden opgevangen. Het is de bedoeling dat de deelnemers het buisje opsturen naar het laboratorium, alwaar de urine wordt onderzocht op mogelijke sporen van chlamydia.
Op 2 september jongstleden is het landelijke onderzoek naar chlamydia van start gegaan. In vier regio's in Nederland worden in totaal 21.000 personen in de leeftijd van 15 tot en met 29 jaar benaderd. De start van het onderzoek was begin september in de regio Groningen. Drieduizend jongeren in de gemeenten Marum, Scheemda en Winsum hebben toen een verzoek om mee te werken in de brievenbus gehad. Nu richt de GGD zich op inwoners van de stad Groningen.
Doel van het onderzoek is tweeledig: nagaan in hoeverre chlamydia bij de genoemde leeftijdsgroep voorkomt en bepalen of een screeningsprogramma, uitgevoerd door de GGD'en, zinvol en haalbaar is. Zo'n programma - waarbij alle personen uit een bepaalde leeftijdsgroep worden uitgenodigd - is bedoeld om besmettingen met chlamydia beter te kunnen opsporen en verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De andere deelnemende regio's zijn: Rotterdam, Midden-Brabant (omgeving Tilburg) en oostelijk Zuid-Limburg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Stichting SOA-bestrijding in samenwerking met de GGD'en in deze regio's. De resultaten worden in augustus 2003 verwacht.
Screening per post
De deelnemers zijn uitgekozen op basis van een willekeurige steekproef uit de gemeentelijke basisadministratie. Zij krijgen een pakketje thuisgestuurd bestaande uit een informatiebrochure, een vragenlijst en een buisje om urine op te vangen. Vervolgens kunnen zij de ingevulde vragenlijst en het buisje met urine per post terugsturen naar het laboratorium. Dankzij moderne laboratoriumtechnieken is het mogelijk om besmetting met chlamydia via de urine vast te stellen. Betrokkenen hoeven hiervoor dus niet naar een arts. Deze werkwijze per post maakt het onderzoek uniek in Nederland. Positief geteste personen wordt geadviseerd zich te laten behandelen door de huisarts of (anoniem) bij de GGD.