nieuws

14 nov 2001, 00:12

RUG ontwikkelt instrument om kinderverwaarlozing te meten

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is een uniek instrument ontwikkeld om kinderverwaarlozing meetbaar te maken. Dat is vooral zeer interessant voor een instelling als de kinderbescherming.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wanneer zich in een gezin ernstige opvoedingsproblemen voordoen, kan de kinderbescherming ingrijpen. Het gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat het bedreigde kind onder toezicht komt van een gezinsvoogdij-instelling. Hulpverleners lopen echter vaak tegen het probleem aan dat het moeilijk is de pedagogische verwaarlozing te typeren en aan de hand daarvan een hulpverleningsplan op te stellen. Promovenda Bakker ontwikkelde daarom de Pedagogische Variabelen Lijst (PVL) als diagnostisch instrument, aan de hand van de werkzaamheden van de Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening (AJL) van het Leger des Heils. Met de PVL wordt de kwaliteit van de opvoedingssituatie in een gezin, waarvan een of meer kinderen onder toezicht zijn gesteld, op een eenduidige en inzichtelijke wijze meetbaar. De totale PVL-score geeft aan of er sprake is van 'geen', 'lichte' of 'zeer ernstige' verwaarlozing. Bij haar onderzoek maakte Bakker een uitvoerige beschrijving van tien opvoedingstaken, die de opvoedingsnormen en -waarden van deze tijd weerspiegelen. Ook beschreef zij het pedagogische oriƫntatie- en interpretatiekader van de gezinsvoogden van de AJL. De PVL is echter niet alleen interessant voor de jeugdbescherming, maar kan ook de jeugdhulpverlening helpen op een navolgbare en eenduidige wijze zicht te krijgen in de ernst van de opvoedingsproblematiek.
Leontine Bakker (Haren, 1972) studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek bij de Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening van het Leger des Heils (AJL). de promotie werd gefinancierd door de stichting Noordelijk Instituut Voor sociaal wetenschappelijk Onderzoek (NIVO), het Leger des Heils, het VSB-fonds, de stichting Jongeren en Sociale Limieten en de RUG. Momenteel is Bakker werkzaam als gedragsdeskundige bij de Vakgroep Ouderbegeleiding van de Jeugdzorg Groningen. Daarnaast is zij als docente verbonden aan de Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs en aan het Postdoctoraal Beroepsonderwijs Orthopedagogiek Groningen van de RUG.
Mevrouw Bakker hoopt donderdag 15 november op het onderwerp te promoveren.