nieuws

19 sep 2001, 00:12

RuG-onderzoek: “Jongeren vinden werksfeer belangrijker dan salaris”

Jongeren vinden een goede werksfeer belangrijker dan een goed salaris. Dit is één van de conclusies van een onderzoek dat de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) onder Groningse jongeren heeft uitgevoerd

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het thema van het onderzoek was de duurzaamheid van het leven van contemporaine jongeren.
Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat jongeren wel nadenken over milieuproblemen, maar er in feite niets aan willen doen. Ook blijkt dat jongeren naarmate ze ouder worden minder over het milieu na denken. De resultaten worden donderdag officieel gepresenteerd. Het onderzoek is een initiatief van de Milieufederatie en het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie.