nieuws

25 nov 2002, 00:12

RUG onderscheiden voor onderzoek naar familie van suïcidanten

Een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een prijs toegekend gekregen voor zijn onderzoek naar belegeleiding van familieleden van mensen die zelfmoord pleegden. Hij onderzocht wat de effecten zijn van een speciale, preventieve behandeling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Psychiater-onderzoeker Jan Neeleman ontvangt op 28 november 2002 de Ivonne van de Ven Prijs 2002 voor zijn onderzoek naar de gezondheidsrisico's van nabestaanden van suïcidanten. De jury kende de prijs unaniem toe aan dit onderzoek en hoopt dat het werk van Neeleman c.s. hierdoor de bekendheid zal krijgen die het verdient. De prijs bestaat uit een bedrag van 1750 euro. Het wordt uitgereikt tijdens een symposium van de Ivonne van de Ven Stichting op de 'Dag van de Depressie' in Hotel Koningshof te Veldhoven.
Omdat nabestaanden van suïcidanten een sterk verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychiatrische problemen, heeft de Gezondheidsraad indertijd speciaal aandacht gevraagd voor deze groep.
Jan Neeleman en coördinator Marieke de Groot volgen in hun in 1999 gestarte onderzoek de effecten op de middellange termijn van een door hun speciaal ontwikkelde vorm van preventieve begeleiding van nabestaanden van suïcidanten. Deze begeleiding wordt bij de nabestaanden thuis verzorgd door getrainde psychiatrisch verpleegkundigen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de begeleiding resulteert in een grote tevredenheid bij nabestaanden en hun huisartsen. Bovendien lijkt er een positief effect te zijn op het rouwbeloop, met name bij mannelijke nabestaanden. Een neveneffect van deze studie is dat het beloop van het rouwproces van deze speciale groep nabestaanden systematisch in kaart wordt gebracht. Het onderzoek zal in de loop van 2003 worden afgerond. Het onderzoek wordt verricht binnen het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc), het samenwerkingsverband van de stichtingen GGz Groningen, GGZ Friesland en GGZ Drenthe, en de Rijksuniversiteit Groningen. Het RGOc stelt zich ten doel onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van psychiatrische behandeling in de noordelijke geestelijke gezondheidszorg te bevorderen, met name op het gebied van chronisch psychiatrische stoornissen, met name schizofrenie, en op interventies die kunnen leiden tot een verlichting van de last van dergelijke stoornissen voor de patiënten en cliënten en hun naaste betrokkenen. Zie ook de website www.rgoc.nl.