nieuws

30 aug 2017, 11:11

RUG gaat plan vestiging China aanpassen

RUG gaat plan vestiging China aanpassen

De Rijksuniversiteit Groningen gaat plannen voor een vestiging in China aanpassen. Om die reden is een voorstel daartoe dat morgen in stemming gebracht zou worden, ingetrokken. In oktober komt een aangepast plan in stemming en de RUG hoopt er tegen die tijd meer draagvlak voor te hebben, zo meldt de RUG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen stemt komende donderdag 31 augustus niet over de aanvraag voor het oprichten van de University of Groningen Yantai, aldus een verklaring op de RUG-website.

De RUG heeft hiertoe besloten na overleg van het College van Bestuur met het presidium van de Universiteitsraad op 29 augustus.

‘In nauw overleg met de nieuwe Universiteitsraad wordt het document aangepast en aangevuld. Daarna wordt de aanvraag opnieuw ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschap. Naar verwachting zal dit in oktober zijn.

Het College van Bestuur hecht veel belang aan draagvlak binnen de universitaire gemeenschap en heeft vertrouwen in het vervolg. Er is nog voldoende tijd om de aanvraag aan te passen in afwachting van de definitieve Algemene maatregel van Bestuur van de Minister van OCW.’, aldus de verklaring van de RUG.

Contacten tussen Groningen en China bestaan al jarenlang, zoals te zien op deze archieffoto van een werkbezoek  van burgemeester Peter Rehwinkel in 2011.
Contacten tussen Groningen en China bestaan al jarenlang, zoals te zien op deze archieffoto van een werkbezoek van burgemeester Peter Rehwinkel in 2011.