nieuws

11 mrt 2008, 21:09

Miljoenen-contract RUG voor onderzoek naar nieuwe energieopwekking en CO2-opslag

Energiebedrijf RWE en de Rijksuniversiteit Groningen hebben een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor onderzoek naar de afvang en opslag van CO2 en het gebruik van duurzame biomassa voor de opwekking van energie. RWE investeert één miljoen euro in deze samenwerking.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het universitaire Energy Delta Research Centre (EDReC) voert het onderzoek uit dat zich richt op twee onderwerpen: de techniek van het afvangen en opslaan van CO2 en de toepassing van biomassa bij de opwekking van energie. Het onderzoek draagt bij aan kennis over een duurzame energievoorziening en het voorkomen van ongewenste klimaatveranderingen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat het onderzoek bijdraagt aan de Nederlandse duurzaamheids-doelstellingen voor 2020.

Kennisdeling


Sjoerd Sieburgh, Directeur Strategie van RWE: “Als één van Europa’s grootste energiebedrijven neemt RWE haar eigen verantwoordelijkheid bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Dit betekent dat wij actief investeren in innovaties en nieuwe concepten voor duurzame energie. RWE heeft wereldwijd al meer dan één miljard euro uitgegeven aan onderzoek naar CO2 afvang en opslag. De ambities van het EDReC sluiten aan bij die van RWE. Wij zijn er daarom van overtuigd dat onze samenwerking vruchtbaar zal zijn”.

Dr. Simon K. Kuipers, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen: “Het Energy Delta Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen is hard op weg om een autoriteit te worden op het gebied van onderzoek naar duurzame energieproductie in Nederland. Kennisdeling met de ervaren onderzoeksafdeling van RWE zal het EDReC verder helpen met het vinden van innovatieve oplossingen voor een duurzame energievoorziening.”

EDReC


In het EDReC werken diverse wetenschappelijke disciplines samen aan onderzoek naar energie en duurzaamheid. Bij het programma met RWE zullen de Faculteit Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde worden betrokken.


RWE


RWE is één van de grootste energiebedrijven in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Essen, Duitsland. De belangrijkste afzetmarkten zijn Duitsland, Groot-Brittannië en het Europese vasteland. Het bedrijf is actief op het gebied van de productie en de verkoop van energie. RWE is de grootste elektriciteitsproducent van Europa.

Een totaal vermogen van 1.300 GW wordt gegenereerd uit verschillende bronnen als water, wind en zon, ter zee en op land. Bij RWE werken ongeveer 68.000 mensen, die in 2007 een omzet van 43 miljard euro genereerden. Momenteel voorziet RWE in Nederland 350.000 huishoudens en meer dan 30.000 bedrijven van energie. Recent heeft RWE de concept startnotities ingediend voor de ontwikkeling van twee offshore windparken met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 2.000 MW.

Research & Development is één van de belangrijkste strategische pijlers binnen het RWE concern. Vele topwetenschappers houden zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van duurzame oplossingen op energiegebied. De innovatieve kracht van de R&D afdeling van RWE voorziet in antwoorden op complexe energievraagstukken op internationaal niveau. RWE heeft wereldwijd al meer dan één miljard euro uitgegeven aan onderzoek naar CO2 afvang en opslag. Door haar inspanningen op het gebied van R&D is RWE wereldwijd één van de voorlopers in de ontwikkeling van duurzame technieken als pre-combustion, oxyfuel en post-combustion.

Energy Delta Research Centre


Energy Delta Research Centre (EDReC) is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen en bundelt alle onderzoek van de universiteit dat gerelateerd is aan energie. Het doel van het onderzoek is de overgang van fossiele naar duurzame energie in productie en consumptie. De samenwerking tussen uiteenlopende disciplines in Bètawetenschappen, Gammawetenschappen en Techniek creëert mogelijkheden voor onderzoeksprogramma's over de gehele energieketen. Het netwerk van EDReC in de private en de publieke sector verbindt de onderzoekscapaciteit met de praktijk en het beleid van actuele en toekomstige energiekwesties.