nieuws

02 dec 2015, 11:11

RUG doet onderzoek naar beleving aardbevingen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onderzoek doen naar hoe Groningers de aardbevingsproblematiek in hun provincie beleven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek, dat de titel ‘Gronings Perspectief’ draagt, wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD Groningen en de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, de Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Veiligheidsregio.

‘Gronings Perspectief’ bestaat uit drie onderdelen. Een panelonderzoek houdt gedurende tenminste twee jaar de vinger aan de pols van de Groninger bevolking met regelmatige enquêtes. Daarnaast wordt met het al lopende grootschalige bevolkingsonderzoek LifeLines van het UMCG samengewerkt om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de Noordelijke provincies. Ook wordt met bewoners persoonlijk gesproken, zodat dieper kan worden ingegaan op onderwerpen die voor het onderzoek van belang zijn.

Een van de doelen van het onderzoek is om de Groningers een stem te geven, zo zeggen prof. Dr. Postmes en dr. Stroebe van de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, die leiding geven aan het onderzoek. Volgens Postmes en Stroebe staan thema’s als veiligheid en gezondheid centraal. Ook wordt gekeken naar wensen en mogelijkheden vanuit het perspectief van de bewoners: leefbaarheid, burgerparticipatie, sociale cohesie en andere factoren komen aan bod.

De RUG-wetenschappers stellen dat het onderzoek ruimte biedt om onderzoeksresultaten te vertalen in concrete maatregelen. Zo kan volgens hen samen met bewoners en betrokken instanties worden gezocht naar oplossingen voor gesignaleerde problemen.