nieuws

05 jun 2001, 00:12

RuG-bioloog: “Bacterie breekt gifstoffen af door zichzelf te muteren”

Sommige bacteriën muteren zichzelf om voor het milieu schadelijke stoffen uit de industrie en de landbouw ‘op te eten’ en om te zetten in minder schadelijke verbindingen. Zij doen dit door gebruik te maken van bestaand genetisch materiaal dat zij uit het milieu zelf opnemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Bacteriën blijken inventiever dan we dachten”, constateert bioloog dr. G. Poelarends van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).
Naar voorbeeld van het inventieve adaptatiegedrag de bacteriën kunnen bijvoorbeeld in een laboratorium ook enzymen worden geconstrueerd die de verbindingen af kunnen breken. ,,Vervuild grondwater zou opgepompt, chemisch gereinigd en daarna weer terug geloosd kunnen worden”, noemt Poelarends als voorbeeld. Hoewel de RuG niet bewust loopt te leuren met zijn micro-organismen, zou de onderzoeker de schonende bacteriën graag eens daadwerkelijk laten toepassen door een groot bedrijf. ,,Maar de investering is groot; meestal zijn industriëlen niet happig op dat soort kostenposten.’’