nieuws

04 jun 2013, 15:03

RTV Noord vangt bot bij provincie Groningen: minder subsidie

Het college van Gedeputeerde Staten gaat niet in op het verzoek van RTV Noord voor een hogere subsidie van 430.000 euro. Overeenkomstig het advies van de Commissie Rechtsbescherming hebben GS het ingediende bezwaar van RTV Noord tegen het GS besluit inzake de subsidiëring voor RTV Noord in 2013, ongegrond verklaard.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er was bezwaar aangetekend tegen het besluit RTV Noord in 2013 te bekostigen voor een bedrag van maximaal € 8.932.000,- hetgeen € 430.687,- lager is dan RTV Noord heeft aangevraagd.