nieuws

13 okt 2002, 00:12

Rouw-vlaggen voor Prins Claus kost Groningen honderden overuren

Het dagelijkse vlaggen in verband met het overlijden van Prins Claus kost de Nederlandse gemeenten samen dagelijks duizenden overuren. Alleen al in de gemeente Groningen zijn ’s morgens en ’s avonds tien ambtenaren bezig de vlaggen half stok uit te steken en ’s avonds binnen te halen. Deze mensen maken samen dertig overuren per dag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Als je dat omrekent naar alle Nederlandse gemeenten samen, dan zit je dagelijks op een gigantisch aantal overuren voor het uitsteken en weer binnen halen van de vlag’, zegt Bram Lever van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Groningen. Dat het vlagvertoon zoveel extra werk oplevert komt volgens hem ook omdat het uitsteken en verwijderen van de vlaggen volgens strikt protocol dient te geschieden.
‘Wanneer je de vlag uitsteekt moeten de medewerkers eer bewijzen aan de vlag. Dat betekent dat hij eerst voluit gehesen moet worden, en pas daarna mag de vlag half stok. En ’s avonds moet de vlag weer eerst voluit hangen, en pas daarna mag hij binnen gehaald worden’, zegt hij. Alleen al met het uithangen van de vlag op de Martinitoren zijn ’s morgens vijf mensen bezig, en ’s avonds opnieuw vijf man. ‘Het vlaggen kost al met al heel wat energie. Maar dat hebben we er heel graag voor over. Dat neemt niet weg dat het wel een feit is dat er heel wat uren mee gemoeid zijn, waardoor werk dat anders had moeten gebeuren blijft liggen’.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de gemeenten op de hoogte gesteld van het protocol rond het uitsteken en inhalen van de vlag. ‘ Het is verder aan de gemeenten zelf hoe ze dat organisatorisch uitvoeren. In elk geval hebben we geen klachten gehad van gemeenten dat het allemaal zoveel tijd vergt. Iedereen wil het graag doen en neemt de extra uren kennelijk voor lief’, aldus een woordvoerder.