nieuws

04 feb 2008, 22:10

‘Rookverbod in Groningen brengt orde en veiligheid in gevaar”

De Groningse studentenpartij "Student en Stad" is bezorgd dat door het algehele rookverbod in de horeca, ingaande per 1 juli 2008, meer mensen buiten zullen gaan staan om een sigaret te roken. Dit heeft volgens fractievoorzitter Van Leeuwen "gevolgen voor de openbare orde en veiligheid op straat".

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Student en Stad heeft ook schriftelijke vragen gesteld aan het Groningse College van B&W over de praktische gevolgen van het rookverbod in de horeca.


De fractie van Student en Stad maakt zich zorgen over de praktische gevolgen van de invoering van een rookverbod in de horeca. Vanaf 1 juli 2008 is er een wettelijke verplichting dat er in een horecagelegenheid enkel gerookt mag worden wanneer er een speciale rookruimte is. De eis is dat deze ruimte afsluitbaar moet zijn, er mag geen bediening aan de aanwezigen plaatsvinden en mag niet in de doorgaande route van andere bezoekers liggen.

Momenteel rookt ongeveer 30% van de Nederlandse bevolking. Dit percentage is al enige jaren stabiel te noemen. Naar de mening van Student en Stad zijn er in de stad Groningen veel café’s te vinden die niet de oppervlakte hebben om een speciale rookruimte te creëeren om de rokers adequaat op te vangen. Daarnaast is het de vraag of deze rokers daadwerkelijk gebruik zullen maken van de rookruimte. Zeker voor de zomermaanden voorziet de fractie dat mensen op straat hun sigaret zullen roken.

Groningen kent geen vaste sluitingstijden voor de horeca. Hierdoor wordt voorkomen dat stappers onder invloed van alcohol in grote groepen buiten staan. Dit heeft gunstige gevolgen voor de openbare orde, daar er in Groningen relatief weinig sprake is van uitgaansgeweld. Wanneer de rokers buiten de horecagelegenheid hun nicotinebehoefte stillen, is de kans op opstootjes en confrontaties groter.

Om na te gaan in hoeverre de Gemeente Groningen bezig is met het treffen van maatregelen, heeft Student en Stad een serie schriftelijke vragen ingediend. Hierin besteed Student en Stad, naast de openbare orde en veiligheid, aandacht aan de vraag of de Gemeente horecaondernemers ondersteund bij de invoering van het algehele rookverbod en de afstemming met de handhavende instantie: de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).