nieuws

23 jan 2001, 00:12

‘Risico’s voor Martinikerk door bouw parkeergarage onvoldoende belicht’

Twee voormalige werknemers van de gemeente Groningen zijn van mening dat de gemeente de risico’s van de aanleg van een parkeergarage onder de Grote Markt stelselmatig onderschat. Dat meldt het Comité Geen Gat in de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het risico op verzakkingen is groter dan het gemeentebestuur inschat, mede door de (mogelijke) aanwezigheid van zwerfkeien en ondergrondse waterstromen. Beide heren zijn ontevreden over de weergave van hun argumenten in de Referendumkrant die onlangs is verschenen.
De heer Hoekzema, voormalig opzichter van de gemeente bij de aanleg van diepriolering, is in het verleden allerlei obstakels tegengekomen die bouwprojecten ernstig hebben vertraagd en die tot grote financiele tegenvallers heben gezorgd. Zo zijn enkele keren enorme zwerfkeien gevonden, die nauwelijks verwijderd konden worden. Onder de Grote Markt is de kans op aanwezigheid van zulke zwerfkeien vrij groot aangezien de Grote Markt de kop van de Hondsrug vormt.
In de binnenstad zijn op verschillende plaatsen ondergrondse waterstromen ontdekt bij de aanleg van diepriolering. Bij de aanleg van een parkeergarage met een diepte van ruim 10 meter is de kans dat zo’n waterstroom voor problemen gaat zorgen reeel. In Corpus den Hoorn en bij de Westerhaven heeft de aanwezigheid van drijfzand voor ernstge vertraging van bouwprojecten gezorgd. Over de kosten van vervanging van de riolering, die als eerste activiteit plaats zal moeten vinden als de parkeergarage wordt aangelegd onder de Grote Markt en het Martinikerkhof, heeft hij nog nergens cijfers gezien. Dhr Bijlstra, voormalig hoofd van de ontwerp-afdeling bouw en waterbouw van de gemeente Groningen is van mening dat niet alle risico’s die de bouw van de parkeergarage met zich mee zullen brengen duidelijk in de referendumkrant vermeld staan. Hij heeft zelf een reactie opgestuurd naar de redaktie van de referendumkrant, maar heeft daar niets van teruggevonden
Dhr. Bijlstra is ongerust over de uitlatingen van de gemeente over stilleggen van de bouw bij problemen. “De verzakking is dan al opgetreden.” Volgens de heer Bijlstra neemt de gemeente zo grote financiele risico’s. “Stilleggen van een groot bouwproject is de droom van elke aannemer en zijn advocaten”. Dat het onderzoeksbureau Geodelft geen zekerheid durft te geven baart hem ernstige zorgen. Dhr. Bijlstra vindt het daarom erg vervelend dat deze argumenten in de referendumkrant niet duidelijk zijn opgenomen. De gemeente en dus de burgers van Groningen staan immers op het punt zich in een risicovolle onderneming te storten.