nieuws

15 okt 2009, 21:09

Rijkswaterstaat onderzoekt nieuwe geluidsschermen langs zuidelijke ringweg Groningen

Rijkswaterstaat laat nader onderzoeken wat er precies aan de hand is met de nieuwe geluidsschermen langs de zuidelijke ringweg Groningen. Het gaat om de schermen ter hoogte van de Laan van de Vrede. Sinds die eerder dit jaar geplaatst zijn, kreeg Rijkswaterstaat diverse klachten van de bewoners van de flat langs de Laan van de Vrede over toegenomen geluidhinder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Uit een verkennend onderzoek door Ingenieursbureau Oranjewoud blijkt dat er vermoedelijk sprake is van een ongewenste reflectie van het geluid tussen de lagere schermen langs de oprit richting Julianaplein en de hoge schermen langs de hoofdrijbaan van de ringweg.

Om meer zicht te krijgen wat er precies aan de hand is en wat er eventueel aan gedaan kan worden, laat Rijkswaterstaat de specifieke situatie bij de Laan van de Vrede nader onderzoeken. Ook wordt gekeken of er zich op andere plaatsen langs de zuidelijke ringweg met de nieuwe schermen iets vergelijkbaars kan voordoen.

De resultaten van het nadere onderzoek worden niet voor het eind dit jaar verwacht.