nieuws

12 mrt 2002, 00:12

Rijkswaterstaat informeert omwonenden over werkzaamheden zuidelijke ringweg

Rijkswaterstaat informeert dinsdag 19 maart, samen met aannemer Koop Tjuchem en gemeente en provincie Groningen, omwonenden en belangstellenden over de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding is de start eind maart van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in het kader van het groot onderhoud. De bijeenkomst, die ’s avonds om acht uur begint, is speciaal voor omwonenden en andere belangstellenden. Eerder die dag worden de bedrijven apart voorgelicht.
Aan de hand van diverse korte inleidingen krijgt de bezoeker die avond uitleg over de start van de werkzaamheden. Dat wil zeggen: wat het werk precies inhoudt, waar en wanneer ze uitgevoerd worden, wat de gevolgen voor het verkeer zullen zijn en hoe Rijkswaterstaat hierover in de nabije toekomst zal communiceren. Aansluitend is er een informatiemarkt waar de bezoeker zelf op zoek kan gaan naar informatie en eventueel aanvullende vragen kan stellen.